Gwarancja

Zamawiający zobowiązany jest dokonać sprawdzenia zamówionego towaru przy kurierze i powiadomić Garner Wharf o ewentualnych szkodach. Jest to podstawa do ponownego zrealizowania zamówienia przez Garner Wharf. Garner Wharf nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w transporcie i gwarantuje, że w momencie przekazania towaru do transportu jest on zgodny z warunkami zamówienia. Obowiązuje ustawowy okres gwarancyjny. GWARANCJA nie obejmuje wad wynikających z codziennego użytkowania towaru, użytkowania towaru niezgodnie z przeznaczeniem i wad wynikających z niewłaściwego montażu towaru.