Reklamacja  
 

Reklamacja

Garner Wharf ma obowiązek dostarczyć do Klienta produkt wolny od wad. Przed wysłaniem do Klienta, zamówiony przez niego towar podlega dokładnemu sprawdzeniu pod względem jakościowym i ilościowym.
Klient ma prawo złożyć reklamacje na podstawie jakiegokolwiek komunikatora internetowego, zgłoszenia telefonicznego, lub pisemnie na adres mailowy firmy lub za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się na stronie Garner Wharf.

Informacja o uznaniu za zasadną lub odrzuceniu reklamacji zostanie przesłana Klientowi na adres korespondencyjny lub w inny sposób wskazany przez Klienta w zgłoszeniu.

Anulowanie zamówienia przebiega w następujący sposób
- Garner Wharf nie rozpoczął produkcji – zwraca 100% - koszty PayPal
- Garner Wharf rozpoczął etapy produkcji – klient płaci za wykonane elementy mebli rozliczane na podstawie wewnętrznych dokumentów produkcyjnych + koszty PayPal (ok 4%)